Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo

Hủy bỏ những thay đổi đã thực hiện khi dùng Odoo Studio

Trinh Tran Thi Phuong
tháng 10 2019 — 8 lượt xem

Những thay đổi và tính năng mới trên Odoo 13

Uyen Vo
tháng 10 2019 — 24 lượt xem

Unit of Measure: vấn đề mua hàng và bán hàng không cùng một đơn vị tính

Lona
tháng 9 2019 — 19 lượt xem

Giới thiệu phương thức strptime()

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 23 lượt xem date datetime python python 3 strftime strptime time

Giới thiệu class datetime.datetime và datetime.timedelta

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 59 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Giới thiệu module datetime, class datetime.date và class.time

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 39 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

States vs. Stages: 2 cách tiếp cận để phản ánh các giai đoạn của quy trình

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 9 2019 — 36 lượt xem

Landed Cost trong Odoo

Trang Phạm
tháng 8 2019 — 101 lượt xem Inventory Landed cost

Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 94 lượt xem group profile security user

Tự động phân bổ lead trong Odoo CRM

Trinh Tran Thi Phuong
tháng 8 2019 — 80 lượt xem crm sales lead automation

Hãy luôn được cập nhật:

Kết nối cùng chúng tôi qua các nền tảng sau.

Từ khóa