Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Xử lý khoản tiền đặt cọc trên Odoo 13

Phương Đỗ
tháng 7 2020 — 79 lượt xem

Khách hàng truy cập cổng thông tin dữ liệu trên Odoo 13 như thế nào?

Phương Đỗ
tháng 7 2020 — 76 lượt xem

Quản lý Dropshipping trên Odoo 13

Phương Đỗ
tháng 7 2020 — 70 lượt xem

Làm sao để lấy đúng mức thuế ở Mỹ nhờ vào TaxCloud?

Phương Đỗ
tháng 7 2020 — 57 lượt xem

Odoo và kế toán Việt Nam

Trang Phạm
tháng 7 2020 — 2 bình luận — 134 lượt xem accounting odoo13 vas

Ứng dụng quy trình sản xuất thực tế trong Odoo 13

Phương Đỗ
tháng 6 2020 — 454 lượt xem

Làm sao để thiết lập một liên hệ trở thành khách hàng hoặc nhà cung cấp trong Odoo 13?

Phương Đỗ
tháng 6 2020 — 232 lượt xem

Làm report PDF với Odoo enterprise dành cho developer

Hung Huynh Ngoc
tháng 3 2020 — 290 lượt xem developer html report

Referrals - Tuyển dụng thông qua giới thiệu của nhân viên trong công ty

Uyen Vo
tháng 2 2020 — 438 lượt xem functional odoo13 referrals

Tìm hiểu module Rental trên Odoo 13

Trân Lê
tháng 12 2019 — 783 lượt xem functional odoo13 rental

Run Odoo 13 với docker

Anh Vu
tháng 11 2019 — 1132 lượt xem docker odoo13

Làm thế nào để định nghĩa loại ngày nghỉ là có lương hay không?

Uyen Vo
tháng 10 2019 — 345 lượt xem functional odoo13 timeoff

Tổng hợp những thay đổi trên Odoo 13 (Kỳ 1)

Anh Vu
tháng 10 2019 — 1224 lượt xem odoo13 technical tips

Hủy bỏ những thay đổi đã thực hiện khi dùng Odoo Studio

Trinh Tran Thi Phuong
tháng 10 2019 — 394 lượt xem

Những thay đổi và tính năng mới trên Odoo 13

Uyen Vo
tháng 10 2019 — 881 lượt xem functional odoo13

Unit of Measure: vấn đề mua hàng và bán hàng không cùng một đơn vị tính

Trúc Đào
tháng 9 2019 — 447 lượt xem

Giới thiệu phương thức strptime()

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 280 lượt xem date datetime python python 3 strftime strptime time

Giới thiệu class datetime.datetime và datetime.timedelta

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 463 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Giới thiệu module datetime, class datetime.date và class.time

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 357 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

States vs. Stages: 2 cách tiếp cận để phản ánh các giai đoạn của quy trình

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 9 2019 — 477 lượt xem