Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Safety Stock và Giải pháp tồn kho an toàn trên Odoo v16

Hồ Hoàng Thái
tháng 12 2023 — 325 lượt xem Reordering Rules odoo odoo16 safety stock stock trobz warehouse management

Treedoo: Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Thời Khóa Biểu và Điểm Số trên Odoo 16.0

Đinh Văn Thanh
tháng 11 2023 — 250 lượt xem odoo16 score timetable treedoo trobz

Quản lý chương trình khuyến mãi và phiếu giảm giá trên Odoo 16

Vương Minh Thông
tháng 11 2023 — 403 lượt xem coupon odoo16 promotion

Tổng quan về POS và các tính năng nổi bật trong ODOO Version 14

Linh Trần Ngọc Băng
tháng 12 2021 — 3085 lượt xem

Purchase - Những nghiệp vụ mua hàng mà Odoo chưa đáp ứng

Lê Bảo Trâm
tháng 3 2021 — 4426 lượt xem

Xử lý khoản tiền đặt cọc trên Odoo 13

Phương Đỗ
tháng 7 2020 — 2653 lượt xem

Khách hàng truy cập cổng thông tin dữ liệu trên Odoo 13 như thế nào?

Phương Đỗ
tháng 7 2020 — 2072 lượt xem

Quản lý Dropshipping trên Odoo 13

Phương Đỗ
tháng 7 2020 — 2512 lượt xem

Làm sao để lấy đúng mức thuế ở Mỹ nhờ vào TaxCloud?

Phương Đỗ
tháng 7 2020 — 1532 lượt xem

Odoo và kế toán Việt Nam

Trang Phạm
tháng 7 2020 — 2 bình luận — 4541 lượt xem accounting odoo13 vas

Ứng dụng quy trình sản xuất thực tế trong Odoo 13

Phương Đỗ
tháng 6 2020 — 5773 lượt xem

Làm sao để thiết lập một liên hệ trở thành khách hàng hoặc nhà cung cấp trong Odoo 13?

Phương Đỗ
tháng 6 2020 — 2477 lượt xem

Làm report PDF với Odoo enterprise dành cho developer

Hung Huynh Ngoc
tháng 3 2020 — 2408 lượt xem developer html report

Referrals - Tuyển dụng thông qua giới thiệu của nhân viên trong công ty

Uyen Vo
tháng 2 2020 — 1595 lượt xem functional odoo13 referrals

Tìm hiểu module Rental trên Odoo 13

Trân Lê
tháng 12 2019 — 2317 lượt xem functional odoo13 rental

Run Odoo 13 với docker

Anh Vu
tháng 11 2019 — 4141 lượt xem docker odoo13

Làm thế nào để định nghĩa loại ngày nghỉ là có lương hay không?

Uyen Vo
tháng 10 2019 — 2369 lượt xem functional odoo13 timeoff

Tổng hợp những thay đổi trên Odoo 13 (Kỳ 1)

Anh Vu
tháng 10 2019 — 3800 lượt xem odoo13 technical tips

Hủy bỏ những thay đổi đã thực hiện khi dùng Odoo Studio

Trinh Tran Thi Phuong
tháng 10 2019 — 2446 lượt xem

Những thay đổi và tính năng mới trên Odoo 13

Uyen Vo
tháng 10 2019 — 2977 lượt xem functional odoo13