Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo

Tìm hiểu module Rental trên Odoo 13

Trân Lê
tháng 12 2019 — 189 lượt xem functional odoo13 rental

Run Odoo 13 với docker

Anh Vu
tháng 11 2019 — 291 lượt xem docker odoo13

Làm thế nào để định nghĩa loại ngày nghỉ là có lương hay không?

Uyen Vo
tháng 10 2019 — 106 lượt xem

Tổng hợp những thay đổi trên Odoo 13 (Kỳ 1)

Anh Vu
tháng 10 2019 — 590 lượt xem odoo13 technical tips

Hủy bỏ những thay đổi đã thực hiện khi dùng Odoo Studio

Trinh Tran Thi Phuong
tháng 10 2019 — 132 lượt xem

Những thay đổi và tính năng mới trên Odoo 13

Uyen Vo
tháng 10 2019 — 265 lượt xem

Unit of Measure: vấn đề mua hàng và bán hàng không cùng một đơn vị tính

Lona
tháng 9 2019 — 98 lượt xem

Giới thiệu phương thức strptime()

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 84 lượt xem date datetime python python 3 strftime strptime time

Giới thiệu class datetime.datetime và datetime.timedelta

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 148 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Giới thiệu module datetime, class datetime.date và class.time

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 109 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

States vs. Stages: 2 cách tiếp cận để phản ánh các giai đoạn của quy trình

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 9 2019 — 130 lượt xem

Landed Cost trong Odoo

Trang Phạm
tháng 8 2019 — 553 lượt xem Inventory Landed cost

Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 394 lượt xem group profile security user

Tự động phân bổ lead trong Odoo CRM

Trinh Tran Thi Phuong
tháng 8 2019 — 192 lượt xem crm sales lead automation