Tham gia Trobz Academy

Đăng ký học

Để liên hệ về các khoá học của Trobz Academy, các bạn vui lòng điền form sau đây. Chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn trong thời gian sớm nhất.

Trobz
7th floor, B&L Tower, 119-121 Ung Van Khiem street, ward 25, Binh Thanh district
Ho Chi Minh
Việt Nam
+84 28 62 737 605
contact@trobz.com
Google Maps