Khóa học Pre-Odoo dành cho người mới bắt đầu

Pre-Odoo là khoá học được thiết kế riêng cho các bạn có nhu cầu sử dụng Odoo nhưng còn hạn chế về nền tảng lập trình, chưa thể bắt tay vào triển khai dự án ngay mà cần học để củng cố kiến thức nền.

Mục tiêu khóa học Pre - Odoo

Hiểu được các khái niệm cơ bản trong lập trình

Làm quen với cấu trúc dữ liệu thiết kế theo hướng đối tượng

Viết những hàm lập trình cơ bản bằng Python sử dụng các biến và biểu thức,
câu lệnh thực thi có điều kiện (vòng lặp, phân nhánh).

Thời lượng

12 giờ (2 giờ x 2 buổi x 3 tuần)

Thời gian

Thứ 3: 19:00-21:00
Thứ 5: 19:00-21:00

 Giảng viên

Là những kỹ sư phần mềm dày dặn
kinh nghiệm lập trình tại Trobz.

Cụ thể - bạn sẽ học những gì?

Odoo - Mẫu 1 cho ba cột

Nhập môn lập trình

  • Làm quen với ngôn ngữ lập trình cơ bản như các loại dữ liệu, câu lệnh điều kiện if/else, vòng lặp for/while, git, Shell commands.

Odoo - Mẫu 2 cho ba cột

Lập trình hướng đối tượng (OOP)

  • Nắm được khái niệm căn bản về lập trình OOP

  • Làm quen với các cấu trúc dữ liệu theo thiết kế hướng đối tượng như viết các lớp và phương thức như định nghĩa đối tượng và tham chiếu đối tượng, dữ liệu và quyền truy nhập, biến và phạm

Odoo - Mẫu 3 cho ba cột

Lập trình Python

  • Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python và phát triển Odoo bằng ngôn ngữ Python.

 Địa điểm 

Văn phòng Trobz Consulting, Tầng 7, tòa nhà B&L Tower, số 119-121 đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Odoo • Hình ảnh với chú thích

Đăng ký ngay hôm nay & trở thành Odoo Developer trong 3 tháng