Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Tự động phân bổ lead trong Odoo CRM

Trinh Tran Thi Phuong
tháng 8 2019 — 2328 lượt xem crm sales lead automation