Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Giới thiệu module datetime, class datetime.date và class.time

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 816 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

States vs. Stages: 2 cách tiếp cận để phản ánh các giai đoạn của quy trình

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 9 2019 — 956 lượt xem

Landed Cost trong Odoo

Trang Phạm
tháng 8 2019 — 1 bình luận — 3482 lượt xem Inventory Landed cost

Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 4231 lượt xem group profile security user

Tự động phân bổ lead trong Odoo CRM

Trinh Tran Thi Phuong
tháng 8 2019 — 1194 lượt xem crm sales lead automation