Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Tổng hợp những thay đổi trên Odoo 13 (Kỳ 1)

Anh Vu
tháng 10 2019 — 3851 lượt xem odoo13 technical tips