Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Tổng hợp những thay đổi trên Odoo 13 (Kỳ 1)

Anh Vu
tháng 10 2019 — 1214 lượt xem odoo13 technical tips

Landed Cost trong Odoo

Trang Phạm
tháng 8 2019 — 1 bình luận — 1435 lượt xem Inventory Landed cost