Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Safety Stock và Giải pháp tồn kho an toàn trên Odoo v16

Hồ Hoàng Thái
tháng 12 2023 — 410 lượt xem Reordering Rules odoo odoo16 safety stock stock trobz warehouse management

Treedoo: Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Thời Khóa Biểu và Điểm Số trên Odoo 16.0

Đinh Văn Thanh
tháng 11 2023 — 284 lượt xem odoo16 score timetable treedoo trobz

Quản lý chương trình khuyến mãi và phiếu giảm giá trên Odoo 16

Vương Minh Thông
tháng 11 2023 — 541 lượt xem coupon odoo16 promotion