Odoo và kế toán Việt Nam

Giới thiệu Trobz - VAS package

Trang Phạm

Tại sao doanh nghiệp cần lựa chọn kế toán ERP?


Dù ở trong thời đại nào, kế toán cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Ngày nay, để phù hợp đối với mô hình kinh tế, quy mô cũng như định hướng phát triển, các doanh nghiệp dần chuyển sang sử dụng hệ thống ERP để hướng tới giải pháp quản lý toàn diện và chuyên sâu hơn.

Kể từ đó, kế toán ERP trở thành công cụ đắc lực trong việc ghi chép toàn bộ dữ liệu tài chính, phản ánh chính xác tình hình nội tại của doanh nghiệp, giúp nhà quản lý dễ dàng hơn trong việc ra chiến lược kinh doanh

Phân hệ kế toán Odoo - hiệu quả và trực quan

Odoo là hệ thống ERP mã nguồn mở được sử dụng bởi nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới. Với những giá trị mà Odoo mang lại, người dùng có thể hoàn toàn tin tưởng tới Odoo nói chung và phân hệ kế toán của Odoo nói riêng.

Đáng chú ý hơn, ở Odoo có sẵn một số tính năng mà một phần mềm kế toán Việt nam có thể không có:

 • Báo cáo tài chính doanh nghiệp: Hoàn thiện bộ báo cáo tài chính phù hợp với từng cấu trúc doanh nghiệp

 • Báo cáo phân tích tùy chọn theo nhiều tiêu chí khác nhau (Customizable Dashboards)

 • Báo cáo tình hình hoạt động (Performance reports)

 • Theo dõi thanh toán, đối soát thanh toán (Follow-up payment; on the fly Payment reconciliation)

 • Dự báo chi phí (Forecast expense)

 • Đa công ty (Multi companies)

 • Đa sổ nhật ký (Multi journals)

Odoo • Văn bản và hình ảnh

Theo dự thảo lộ trình IFRS do Bộ Tài Chính công bố tháng 3/2019, lộ trình chuyển đổi VAS sang IFRS được chia làm 3 giai đoạn trong đó từ 2022-2025 là giai đoạn tự nguyện và từ sau 2025 là giai đoạn bắt buộc cho 1 số doanh nghiệp cụ thể. Đối với các doanh nghiệp vừa, nhỏ không thuộc các đối tượng cụ thể bắt buộc áp dụng IFRS, các doanh nghiệp này sẽ áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam mới (VFRS) có điều chỉnh phù hợp với IFRS và thông lệ quốc tế.

Một khảo sát các doanh nghiệp Việt Nam được thực hiện bởi Bộ tài chính cùng công ty kiểm toán KPMG và cơ quan hợp tác quốc tế JICA của Nhật Bản về việc áp dụng IFRS tại Việt Nam cho thấy việc chuyển đổi VAS sang IFRS là điều tất yếu của thời đại. Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ VAS sang IFRS ở Việt Nam gặp một số khó khăn thách thức. Một trong những thách thức lớn nhất là hệ thống, quy trình cũng như hạ tầng công nghệ quản lý của doanh nghiệp để đảm bảo sự quản lý hiệu quả và đáp ứng các quy định của IFRS. Với Odoo - một hệ thống ERP hiệu quả được khẳng định trên toàn thế giới, thách thức này được đảm bảo trở thành một cơ hội thành công khi hội nhập toàn cầu. 

Trobz - VAS Package là gì?

Mặc dù Odoo đã xây dựng khá nhiều chức năng nền tảng cho phân hệ kế toán. Tuy nhiên, để phù hợp với chế độ kế toán tại Việt Nam, chúng ta vẫn cần bổ sung rất nhiều tính năng khác. Đó là lý do cho sự ra đời của module Trobz - VAS Package.

Các tính năng

Những tính năng nổi bật được "Việt hóa"

Kế toán tiền

In nhanh các Phiếu thu/chi (Mẫu số: 01-TT).

Kế toán công nợ

In sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả (Mẫu số S31 - DN), sổ tổng hợp công nợ.

Kế toán TSCĐ

 • Tạo TSCĐ, hoặc import số lượng lớn TSCĐ vào hệ thống chỉ với vài thao tác dễ dàng. TSCĐ cũng có thể tự động được tạo từ khâu mua hàng.

 • Tự động trích khấu hao TSCĐ theo thông từ 45 và các quy định về khấu hao

 • Luân chuyển TSCĐ.

 • Quy trình thanh lý và nhượng bán, dừng khấu hao.

 • Thiết lập một số báo cáo/ biểu mẫu theo kế toán VN về quản lý TSCĐ.

Kế toán HTK

 • Trobz đã phát triển tính năng tự động hạch toán bút toán xuất kho theo nhiều mục đích khác nhau (Ví dụ: Xuất dùng nội bộ, hàng gửi đi bán, xuất gia công, …).

 • PP bình quân gia quyền cuối kỳ: Phương pháp xuất kho này sẽ không có sẵn ở cả 2 bản Community và Enterprises nếu bạn chỉ sử dụng những tính năng có sẵn của Odoo.


Kế toán CCDC và chi phí trả trước, doanh thu ghi nhận trước

Ghi nhận và tự động phân bổ từng kỳ, tự động hạch toán theo quy định


Kế toán giá thành

 • Phân bổ chi phí mua hàng (Expense allocation): Odoo đã xây dựng tính năng Landed cost để phân bổ phân bổ chi phí liên quan đến khâu mua hàng vào giá mua của sản phẩm (phân bổ cho các phiếu nhập kho - Picking), nhưng điều này là chưa đủ.

 • Bạn có thể tìm đọc về Landed cost mà Trobz đã đề cập đến ở kỳ trước TẠI ĐÂY.

 • Tính lại giá vốn: Chỉ bằng những thao tác đon giản, giá vốn của doanh nghiệp được tự động tính toán và cập nhật lại một cách chính xác.

 • Kế toán tiền: Chắc chắn, bạn không thể nào tìm thấy chỗ để in Phiếu thu/chi theo mẫu Mẫu số: 01-TT.

Kế toán tổng hợp

 • Tỷ giá hạch toán: Các giao dịch tại doanh nghiệp có thể thực hiện với nhiều loại tiền tệ khác nhau. Với module VAS, doanh nghiệp có thể kết nối tới tài khoản ngân hàng để tự động lấy tỷ giá, hoặc tự khai báo danh sách tỷ giá trên hệ thống, hay nhập trực tiếp trên chứng từ.

 • Chênh lệch tỷ giá (thực hiện): Tại mỗi giao dịch sử dụng ngoại tệ, nếu phát sinh chênh lệch tỷ giá, hệ thống sẽ tự động hạch toán phần chênh lệch tỷ giá.

 • Đánh giá lại chênh lệch tỷ giá của các khoản mục có gốc ngoại tệ (cuối kỳ): Sử dụng tính năng tự động đánh giá lại.

 • Kết chuyển lãi/ lỗ chênh lệch tỷ giá: Sử dụng tính năng tự động kết chuyển. 

 • Kết chuyển cuối kỳ: Tính năng này giúp tự động kết chuyển doanh thu/ chi phí để xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ của doanh nghiệp.

Kết chuyển lãi/ lỗ chênh lệch tỷ giá

 • Sử dụng tính năng tự động kết chuyển. 

Kết chuyển cuối kỳ

 • Tính năng này giúp kết chuyển doanh thu/ chi phí để xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ nhằm phục vụ và đáp ứng hoàn thiện các báo cáo tài chính cuối kỳ của doanh nghiệp theo thông tư 200 .

Kết luận

Ở bài viết này, Trobz đã giới thiệu tới bạn đọc về phân hệ kế toán sẵn có của Odoo và một số tính năng nổi bật của Trobz-VAS đã được xây dựng cho cả bản 12 và bản 13. Để tìm hiểu thêm, mời các bạn đón đọc các bài viết với chủ đề liên quan tới kế toán Tại đây, hoặc liên hệ với chúng tôi.