Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Odoo và kế toán Việt Nam

Trang Phạm
tháng 7 2020 — 2 bình luận — 3868 lượt xem accounting odoo13 vas

Run Odoo 13 với docker

Anh Vu
tháng 11 2019 — 3711 lượt xem docker odoo13

Làm thế nào để định nghĩa loại ngày nghỉ là có lương hay không?

Uyen Vo
tháng 10 2019 — 1952 lượt xem functional odoo13 timeoff