/

Nhân viên tư vấn kiểm thử

Ho Chi Minh, Việt Nam

Trobz đang tìm kiếm những ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Chuyên viên Tư vấn Nghiệp vụ. Các ứng viên trúng tuyển sẽ được tham gia các hoạt động kiểm thử trong dự án, và dẫn dắt các thành viên trong đội hoàn thành công việc được giao. Phạm vi công việc có thể đa dạng ở nhiều nền tảng và công nghệ khác nhau.

Công việc

 • Hiểu tài liệu dự án và xác định các yêu cầu kiểm thử

 • Nắm bắt kế hoạch kiểm thử và chủ động đưa ra những ý kiến, phản hồi về công việc được giao

 • Xây dựng các tình huống và chuẩn bị dữ liệu, scripts kiểm thử 

 • Thực hiện kiểm thử và chạy test scripts (nếu có)

 • Báo cáo kết quả kiểm thử và lỗi tìm thấy

 • Phối hợp với các thành viên trong nhóm và các nhóm khác để hoàn thành công việc được giao và đảm bảo tiến độ bàn giao sản phẩm

 • Trao đổi các vấn đề gặp phải với Trưởng nhóm kiểm thử hoặc Quản lý dự án một cách kịp thời

 • Tham gia vào quá trình đánh giá dự án, bao gồm tình trạng kiểm thử, chất lượng sản phẩm bàn giao

 • Thực hiện đào tạo và hướng dẫn khách hàng

 • Hỗ trợ khách hàng và viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho dự án

Kỹ năng và kinh nghiệm cần có

 • Có kinh nghiệm trong ngành IT hoặc các lĩnh vực có liên quan

 • Có kinh nghiệm 2- 3 năm trong việc triển khai phần mềm kế toán Việt Nam (Fast, Misa, Bravo,...)

 • Am hiểu các quy trình vận hành của doanh nghiệp: Bán hàng, Mua hàng, Nhân sự, Quản lý kho, Lập hóa đơn & Thanh toán,...

 • Viết & nói tiếng Anh tốt (cho các mục đích giao tiếp khác nhau: viết thư, email, ghi chú cuộc họp, tóm tắt; đào tạo & hỗ trợ khách hàng; giao tiếp với khách hàng tiềm năng, v.v.)

Sẽ là lợi thế nếu bạn cón các kỹ năng và kinh nghiệm sau
 • Đã từng làm việc ở  các vị trí liên quan đến Odoo trước đây

 • Kỹ năng bán hàng (thuyết trình và thuyết trình trước đám đông, đàm phán, đào tạo)

 • Quản lý dự án

 • Tìm hiểu và phân tích

 • Quản lý công việc và thời gian

 • Tư duy logic, phản biện

 • Định hướng chi tiết

 • Làm việc theo nhóm

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề