Chúng tôi đang cần tuyển dụng

Gia nhập chúng tôi để tạo nên sự đột phá thị trường về giải pháp cho doanh nghiệp!

Gia nhập chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội tuyệt với để học hỏi, phát triển và trở thành một phần của một đội ngũ tuyệt vời.

  • Odoo/Python developers 3 vị trí đang mở

    7th floor, B&L Tower, 119-121 Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh, Việt Nam
    22/12/2020 19:01:59
  • Vị trí tự đề cử

    7th floor, B&L Tower, 119-121 Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh, Việt Nam
    07/04/2021 17:44:58