Chúng tôi đang cần tuyển dụng

Gia nhập chúng tôi để tạo nên sự đột phá thị trường về giải pháp cho doanh nghiệp!

Gia nhập chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội tuyệt với để học hỏi, phát triển và trở thành một phần của một đội ngũ tuyệt vời.

 • Nhân viên phát triển phần mềm Odoo 3 vị trí đang mở

  7th floor, B&L Tower, 119-121 Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh, Việt Nam
  06/05/2022 17:48:08
 • Nhân viên tư vấn kiểm thử

  7th floor, B&L Tower, 119-121 Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh, Việt Nam
  06/05/2022 17:48:52
 • Vị trí tự đề cử

  7th floor, B&L Tower, 119-121 Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh, Việt Nam
  07/04/2021 17:44:58
 • Quản lý dự án

  7th floor, B&L Tower, 119-121 Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh, Việt Nam
  06/05/2022 16:38:42