Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Referrals - Tuyển dụng thông qua giới thiệu của nhân viên trong công ty

Uyen Vo
tháng 2 2020 — 1341 lượt xem functional odoo13 referrals

Làm thế nào để định nghĩa loại ngày nghỉ là có lương hay không?

Uyen Vo
tháng 10 2019 — 1951 lượt xem functional odoo13 timeoff

Tự động phân bổ lead trong Odoo CRM

Trinh Tran Thi Phuong
tháng 8 2019 — 2328 lượt xem crm sales lead automation