Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Landed Cost trong Odoo

Trang Phạm
tháng 8 2019 — 1 bình luận — 1435 lượt xem Inventory Landed cost

Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 1523 lượt xem group profile security user