Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Odoo và kế toán Việt Nam

Trang Phạm
tháng 7 2020 — 2 bình luận — 2498 lượt xem accounting odoo13 vas

Làm report PDF với Odoo enterprise dành cho developer

Hung Huynh Ngoc
tháng 3 2020 — 1222 lượt xem developer html report

Tìm hiểu module Rental trên Odoo 13

Trân Lê
tháng 12 2019 — 1357 lượt xem functional odoo13 rental

Tổng hợp những thay đổi trên Odoo 13 (Kỳ 1)

Anh Vu
tháng 10 2019 — 2484 lượt xem odoo13 technical tips

Giới thiệu phương thức strptime()

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 779 lượt xem date datetime python python 3 strftime strptime time

Giới thiệu class datetime.datetime và datetime.timedelta

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 1362 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Giới thiệu module datetime, class datetime.date và class.time

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 926 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 4601 lượt xem group profile security user