Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Tìm hiểu module Rental trên Odoo 13

Trân Lê
tháng 12 2019 — 1309 lượt xem functional odoo13 rental

Tự động phân bổ lead trong Odoo CRM

Trinh Tran Thi Phuong
tháng 8 2019 — 1267 lượt xem crm sales lead automation