Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Referrals - Tuyển dụng thông qua giới thiệu của nhân viên trong công ty

Uyen Vo
tháng 2 2020 — 434 lượt xem functional odoo13 referrals

Landed Cost trong Odoo

Trang Phạm
tháng 8 2019 — 1 bình luận — 1435 lượt xem Inventory Landed cost