/

Kế toán tổng hợp

Ho Chi Minh, Việt Nam

Trobz đang tìm một Kế toán tổng hợp. Bạn sẽ làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp và đa văn hóa, cho phép phát triển cá nhân vượt trội thông qua làm việc theo nhóm/ cá nhân và đào tạo nội bộ.

Mô tả công việc

 • Cập nhật các khoản phải thu và phải chi vào hệ thống kế toán

 • Duy trì tiền mặt tồn quỹ và đối chiếu với ngân hàng mỗi tháng

 • Xác minh các chứng từ liên quan đến Khoản phải trả/ thu và làm yêu cầu thanh toán

 • Xác thực kịp thời tất cả thông tin tài chính hàng tháng bao gồm tài khoản hàng tháng, bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi & lỗ, bảng cân đối số dư tài khoản..

 • Theo sát công ty dịch vụ kế toán để cấu trúc & cải thiện các quy tắc kế toán của công ty 

 • Theo sát công ty dịch vụ kế toán để đảm bảo báo cáo thuế đúng hạn, chính xác và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành của Việt Nam liên quan đến các vấn đề tài chính và kế toán

 • Hỗ trợ kiểm tra thuế và khai thuế (phối hợp với công ty dịch vụ kế toán)

Yêu cầu về kỹ năng và kinh nghiệm

 • Tiếng Anh tốt (giao tiếp hằng ngày và kỹ năng viết tốt)

 • Am hiểu thuế, các nguyên tắc - chuẩn mực kế toán tài chính

 • Hơn 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp

 • Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm kế toán

 • Có kinh nghiệm làm việc với công ty dịch vụ kế toán và cơ quan thuế

 • Có khả năng làm việc đa nhiệm

 • Kỹ năng đặt mục tiêu và hoàn thành những mục tiêu đã đề ra

Phúc lợi

 • Mức lương cạnh tranh

 • Môi trường làm việc đa văn hóa, thân thiện. Đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ.

 • Đa dạng các hình thức trợ cấp & thưởng (thiết bị làm việc, khóa học tiếng Anh, tiền thưởng giới thiệu, tháng lương 13, bảo hiểm bổ sung)

 • Hoạt động gắn kết hàng tuần, hàng quý, hàng năm với công ty