Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Referrals - Tuyển dụng thông qua giới thiệu của nhân viên trong công ty

Uyen Vo
tháng 2 2020 — 462 lượt xem functional odoo13 referrals

Tổng hợp những thay đổi trên Odoo 13 (Kỳ 1)

Anh Vu
tháng 10 2019 — 1269 lượt xem odoo13 technical tips

Giới thiệu class datetime.datetime và datetime.timedelta

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 486 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Giới thiệu module datetime, class datetime.date và class.time

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 373 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta