Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Làm thế nào để định nghĩa loại ngày nghỉ là có lương hay không?

Uyen Vo
tháng 10 2019 — 345 lượt xem functional odoo13 timeoff

Giới thiệu class datetime.datetime và datetime.timedelta

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 462 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Giới thiệu module datetime, class datetime.date và class.time

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 357 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta