Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Referrals - Tuyển dụng thông qua giới thiệu của nhân viên trong công ty

Uyen Vo
tháng 2 2020 — 532 lượt xem functional odoo13 referrals

Giới thiệu class datetime.datetime và datetime.timedelta

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 615 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Giới thiệu module datetime, class datetime.date và class.time

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 460 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta