Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Odoo và kế toán Việt Nam

Trang Phạm
tháng 7 2020 — 2 bình luận — 2498 lượt xem accounting odoo13 vas

Làm report PDF với Odoo enterprise dành cho developer

Hung Huynh Ngoc
tháng 3 2020 — 1222 lượt xem developer html report

Referrals - Tuyển dụng thông qua giới thiệu của nhân viên trong công ty

Uyen Vo
tháng 2 2020 — 929 lượt xem functional odoo13 referrals

Run Odoo 13 với docker

Anh Vu
tháng 11 2019 — 2712 lượt xem docker odoo13

Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 4601 lượt xem group profile security user