Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 4418 lượt xem group profile security user

Tự động phân bổ lead trong Odoo CRM

Trinh Tran Thi Phuong
tháng 8 2019 — 1267 lượt xem crm sales lead automation