Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Tổng hợp những thay đổi trên Odoo 13 (Kỳ 1)

Anh Vu
tháng 10 2019 — 1364 lượt xem odoo13 technical tips

Giới thiệu phương thức strptime()

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 308 lượt xem date datetime python python 3 strftime strptime time

Giới thiệu class datetime.datetime và datetime.timedelta

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 522 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Giới thiệu module datetime, class datetime.date và class.time

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 404 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Landed Cost trong Odoo

Trang Phạm
tháng 8 2019 — 1 bình luận — 1769 lượt xem Inventory Landed cost

Tự động phân bổ lead trong Odoo CRM

Trinh Tran Thi Phuong
tháng 8 2019 — 656 lượt xem crm sales lead automation