Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Landed Cost trong Odoo

Trang Phạm
tháng 8 2019 — 1 bình luận — 3700 lượt xem Inventory Landed cost

Tự động phân bổ lead trong Odoo CRM

Trinh Tran Thi Phuong
tháng 8 2019 — 1267 lượt xem crm sales lead automation