Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Run Odoo 13 với docker

Anh Vu
tháng 11 2019 — 2605 lượt xem docker odoo13

Tự động phân bổ lead trong Odoo CRM

Trinh Tran Thi Phuong
tháng 8 2019 — 1267 lượt xem crm sales lead automation