Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Tìm hiểu module Rental trên Odoo 13

Trân Lê
tháng 12 2019 — 781 lượt xem functional odoo13 rental

Landed Cost trong Odoo

Trang Phạm
tháng 8 2019 — 1 bình luận — 1435 lượt xem Inventory Landed cost