Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Làm thế nào để định nghĩa loại ngày nghỉ là có lương hay không?

Uyen Vo
tháng 10 2019 — 1522 lượt xem functional odoo13 timeoff

Landed Cost trong Odoo

Trang Phạm
tháng 8 2019 — 1 bình luận — 5231 lượt xem Inventory Landed cost