Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Giới thiệu class datetime.datetime và datetime.timedelta

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 463 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Giới thiệu module datetime, class datetime.date và class.time

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 357 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Landed Cost trong Odoo

Trang Phạm
tháng 8 2019 — 1 bình luận — 1450 lượt xem Inventory Landed cost