Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Run Odoo 13 với docker

Anh Vu
tháng 11 2019 — 2605 lượt xem docker odoo13

Landed Cost trong Odoo

Trang Phạm
tháng 8 2019 — 1 bình luận — 3700 lượt xem Inventory Landed cost