Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Odoo và kế toán Việt Nam

Trang Phạm
tháng 7 2020 — 2 bình luận — 738 lượt xem accounting odoo13 vas

Tìm hiểu module Rental trên Odoo 13

Trân Lê
tháng 12 2019 — 939 lượt xem functional odoo13 rental

Tổng hợp những thay đổi trên Odoo 13 (Kỳ 1)

Anh Vu
tháng 10 2019 — 1476 lượt xem odoo13 technical tips