Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Odoo và kế toán Việt Nam

Trang Phạm
tháng 7 2020 — 2 bình luận — 702 lượt xem accounting odoo13 vas

Tìm hiểu module Rental trên Odoo 13

Trân Lê
tháng 12 2019 — 923 lượt xem functional odoo13 rental

Giới thiệu phương thức strptime()

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 336 lượt xem date datetime python python 3 strftime strptime time

Giới thiệu class datetime.datetime và datetime.timedelta

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 615 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Giới thiệu module datetime, class datetime.date và class.time

Tuan Tran
tháng 9 2019 — 460 lượt xem date datetime python python 3 time timedelta

Tự động phân bổ lead trong Odoo CRM

Trinh Tran Thi Phuong
tháng 8 2019 — 703 lượt xem crm sales lead automation