Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Odoo và kế toán Việt Nam

Trang Phạm
tháng 7 2020 — 2 bình luận — 131 lượt xem accounting odoo13 vas

Landed Cost trong Odoo

Trang Phạm
tháng 8 2019 — 1 bình luận — 1435 lượt xem Inventory Landed cost