Odoo Blog

Các bài viết & hướng dẫn liên quan tới Odoo


Odoo và kế toán Việt Nam

Trang Phạm
tháng 7 2020 — 2 bình luận — 4092 lượt xem accounting odoo13 vas

Làm thế nào để định nghĩa loại ngày nghỉ là có lương hay không?

Uyen Vo
tháng 10 2019 — 2086 lượt xem functional odoo13 timeoff

Landed Cost trong Odoo

Trang Phạm
tháng 8 2019 — 1 bình luận — 6669 lượt xem Inventory Landed cost

Group và phân quyền

Trobz, Chien Nguyen Minh
tháng 8 2019 — 7337 lượt xem group profile security user